Page 8 - Yuksekte Calısma Rehber
P. 8

ÖNCE EĞİTİM ...

     Ülkemizde özellikle son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden
   Personel Yükseltici Platform sektörü, iş güvenliğinin önemi ve makine
   kullanım bilincinin artmasıyla giderek yaygınlaşmaktadır. Yüksekte
   yapılacak olan her işin daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi
   amacıyla üretilen platformları kullanacak olan operatörlerin, tüm iş
   makineleri sektöründe olduğu gibi kapsamlı bir eğitimden geçmesi,
   yanlış kullanımdan kaynaklı olası iş kazalarının önüne geçilmesinde
   oldukça önem arz etmektedir.

     Yönetmeliklere göre;

     İşveren;
      • Çalışanların sağlık, güvenlik ve sıhhatinden sorumludur
      • Güvenli bir çalışma yeri ve ortam sağlamalıdır
      • Güvenli aletler, tesis ve ekipman sunmalıdır
      • Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman tedarik etmelidir
      • Bilgi, talimat, eğitim ve denetim sağlamalıdır.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13